Mẫu đơn xin hoàn trả học phí và lệ phí nhập học đầu năm

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
360
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin hoàn trả học phí và lệ phí nhập học đầu năm

Mô tả BST Mẫu đơn xin hoàn trả học phí và lệ phí nhập học đầu năm

Mời quý bạn đọc tham khảo các mẫu đơn, biểu mẫu trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin hoàn trả học phí và lệ phí nhập học đầu năm để nắm được cách viết các loại đơn, biểu mẫu đúng theo quy định. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập nhằm giúp quý bạn đọc tìm kiếm nhanh và download dễ dàng. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin hoàn trả học phí và lệ phí nhập học đầu năm

Tại eLib.vn bạn có thể tham khảo nhiều tài liệu hay và chất lượng về mọi lĩnh vực dành cho ngành giáo dục. Ngoài các tài liệu học tập bạn có thể xem và download về sử dụng các mẫu đơn như Mẫu đơn xin hoàn trả học phí và lệ phí nhập học đầu năm và nhiều mẫu đơn khác được biên soạn theo chuẩn văn phong hành chính để tiện sử dụng cho các mục đích khác nhau khi cần.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN
HOÀN TRẢ HỌC PHÍ VÀ PHÍ NHẬP HỌC ĐẦU NĂM

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang

Tôi tên: ……………………………………………………………………
Ngày sinh: ……/……./…………………Nơi sinh: ………………………
Mã số sinh viên:…………………………Lớp: ……………………………
Ngành……………………………………Khóa……………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………
Nay tôi làm đơn này kính trình Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang cho tôi được nhận lại tiền học phí và lệ phí nhập học đã nộp đầu năm.
Tổng số tiền là:……..………..đ
(Viết bằng chữ: ……………………………………...…………………….)
Lý do: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét giải quyết./.
….. . ngày tháng năm 20..
Người viết đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 


Ý kiến Trưởng phòng Tài vụ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
Kính đề nghị Hiệu trưởng duyệt chi trả….% với số tiền là………………..đ
(bằng chữ :……………………………..
………………………………………….)


Ghi chú: Kèm theo đơn này là biên lai thu học phí và các giấy tờ khác có liên quan

Đồng bộ tài khoản