Mẫu đơn xin học bù

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 8 tài liệu

0
2.566
lượt xem
12
download
Xem 8 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin học bù

Mô tả BST Mẫu đơn xin học bù

Mời quý bạn đọc tham khảo các mẫu đơn, biểu mẫu văn bản trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin học bù trên elib.vn. Các mẫu đơn, biểu mẫu được chúng tôi sưu tầm, chọn lọc từ những mẫu đơn phổ biến, được nhiều người sử dụng và cần thiết trong cuộc sống. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý bạn đọc tiết kiệm thời gian trong những tình huống cần thiết.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin học bù

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu được tổng hợp trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin học bù. Đồng thời, bạn cũng có thể xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Hoặc download về làm tư liệu tham khảo hoặc sử dụng khi cần.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
TRUNG TÂM ĐT&GD QUỐC TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN HỌC BÙ MÔN

Kính gửi: Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế

Tên tôi là: ……………………………………………….Mã SV: ……………………….
Ngày sinh:………………………………………………Giới tính :……………………...
CMTND số : ……………………Cấp ngày :………………….Nơi cấp: ………………..
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………...
Điện thoại: .Email:………………………………………...
Lớp: ……………………Chương trình : ……………………...........................................
Trong năm học ………….., tôi đã được nhà trường cho phép được hoãn môn (ghi rõ mã và tên môn học): …………………………………………………………………………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Để hoàn thành chương trình theo thời gian quy định, tôi làm đơn này kính đề nghị Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cho phép tiếp tôi được học bù môn học này theo lịch học của lớp ……………..Khóa………
kể từ ngày………….tháng……năm 20…...
Tôi cam kết hoàn thành môn học theo thời gian được Trung tâm sắp xếp; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các Quy định về học thuật và tài chính của khóa sẽ theo học môn đã xin hoãn.
Xin trân trọng cảm ơn.

PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM GD & ĐT QT

 

 

Ngày ………tháng..…..năm 20…
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 


 

Đồng bộ tài khoản