Mẫu đơn xin học ghép

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 8 tài liệu

0
457
lượt xem
1
download
Xem 8 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin học ghép

Mô tả BST Mẫu đơn xin học ghép

Quý bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm các mẫu đơn, mẫu văn bản trên elib.vn. Chúng tôi đã sưu tầm các mẫu đơn, biểu mẫu được soạn sẵn đúng quy cách theo quy định ban hành của nhà nước trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin học ghép. Mời quý bạn đọc tham khảo để biết cách viết các mẫu đơn hoặc download về sử dụng trực tiếp.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin học ghép

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin học ghép. Và vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, các bạn còn có thể download về sử dụng hoặc tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn của chúng tôi.

 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC GHÉP

Kính gửi : Phòng Đào tạo Đại học & Sau đại học

Tôi tên là : …………………………………..Ngày sinh……………... Sinh viên Lớp :……………
Mã số SV : ……………………………………. Điện thoại : …………………….
Theo quy định mỗi học kỳ chính sinh viên chỉ được đăng ký học tối đa 18 tín chỉ (bao gồm học mới, học trả nợ và học cải thiện điểm). Tôi cam đoan nếu trong học kỳ này học vượt số tín chỉ quy định trên thì tôi sẽ bị hủy kết quả của các môn học vượt số tín chỉ quy định tính theo thời gian đăng ký.
Xin đăng ký học lại môn : ………………………………………
Mã môn học: ….……………..Số TC:……….
Học với lớp: …………..……..Học kỳ…..năm học 20…. – 20….
Thời gian học: Từ tuần……..Đến tuần….....
Kính trình nhà trường chấp nhận đề nghị trên. Tôi xin cam đoan thực hiện tốt nội quy của lớp học và không bỏ giờ học chính khoá.

Sinh viên Khoa Quản lý Phòng đào tạo Phòng KHTC Phòng đào tạo
(Ký, ghi rõ họ tên)
Sinh viên nộp tiền trong ngày……./……../……..
Ngày..…../……./20… Ngày..…../……./20… Ngày…..../……./2013 Ngày…..../……./20…
Số tiền: …………..
Số phiếu thu: …………..
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú : Đề nghị SV đọc kỹ phần ghi chú dưới đây :
- Sau khi nộp tiền học phí SV photo phiếu này làm 2 bản nộp về Phòng đào tạo chậm nhất 2 ngày sau khi nộp học ghép để nhận giấy nhập lớp
- SV tự xem thời khoá biểu hằng tuần của Khoa, không đăng ký những môn có thời khoá biểu trùng với lịch học chính
- SV nộp lệ phí trước thời hạn do Phòng đào tạo quy định. Sau thời hạn này SV không đựơc nhập lớp
- Nếu SV đăng ký môn học đã đạt thì xem như học cải thiện điểm, SV sẽ bị hủy kết quả cũ, SV chịu hoàn toàn trách nhiệm về lệ phí học của mình( không được rút tiền lại)

Đồng bộ tài khoản