Mẫu đơn xin học giáo dục quốc phòng

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 5 tài liệu

0
243
lượt xem
2
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin học giáo dục quốc phòng

Mô tả BST Mẫu đơn xin học giáo dục quốc phòng

Mời quý bạn đọc tham khảo các mẫu đơn, biểu mẫu văn bản trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin học giáo dục quốc phòng trên elib.vn. Các mẫu đơn, biểu mẫu được chúng tôi sưu tầm, chọn lọc từ những mẫu đơn phổ biến, được nhiều người sử dụng và cần thiết trong cuộc sống. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý bạn đọc tiết kiệm thời gian trong những tình huống cần thiết.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin học giáo dục quốc phòng

Mời quý bạn đọc tham khảo phần trích dẫn nội dung của các mẫu đơn, biểu mẫu trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin học giáo dục quốc phòng. Đồng thời, xem thêm các biểu mẫu văn bản khác cùng chủ đề. Hoặc đăng nhập để download về sử dụng hoặc tham khảo.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN XIN ĐI HỌC
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Kính gửi: - Ban Giám hiệu trường ...........
- Ban Giám hiệu trường .............
- Ban Giám đốc Trung tâm ........
- Phòng Đào tạo - Trường ..........
Tôi tên là:................................................................... Sinh ngày:......................................
Nơi sinh:..................................................................... Sinh viên lớp: ...............................
Ngành:..........................................................................Khoa:............................................
Trường ........................................................ Mã số sinh viên: ..........................................
Hộ khẩu thường trú:...........................................................................................................
Trong thời gian vừa qua, do ...................................................................................
............................................................................................................................................ nên tôi không tham gia học Giáo dục Quốc phòng cùng với khóa học của tôi được.
Nay tôi làm đơn này kính xin Quý Cấp cho tôi được tham gia học Giáo dục Quốc phòng cùng với sinh viên của trường ......................................................................
học tại ................................................................................
Thời gian học trong dịp hè từ ngày .......................... đến ngày .............................
Nếu được chấp thuận, tôi xin hứa chấp hành đúng quy chế và nội quy của Nhà trường và Trung tâm.
Trân trọng cám ơn.
.........., ngày.......tháng........năm 20...
Xác nhận của Trường ............. Người làm đơn
......., ngày.......tháng .....năm 20...... (ký và ghi rõ họ tên)
TL. HIỆU TRƯỞNG
Trưởng phòng Đào tạo
* Ghi chú: Sinh viên chịu trách nhiệm hoàn thành các thủ tục học theo yêu cầu của Phòng Đào tạo - Trung tâm GDQP và nộp lại chứng chỉ cho Phòng Đào tạo – Trường ……………………………….

Đồng bộ tài khoản