Mẫu đơn xin học lớp 6

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 7 tài liệu

0
96
lượt xem
0
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin học lớp 6

Mô tả BST Mẫu đơn xin học lớp 6

Mời quý bạn đọc tham khảo các mẫu đơn, biểu mẫu trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin học lớp 6 để nắm được cách viết các loại đơn, biểu mẫu đúng theo quy định. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập nhằm giúp quý bạn đọc tìm kiếm nhanh và download dễ dàng. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin học lớp 6

Mời quý bạn đọc tham khảo đoạn trích của một mẫu đơn, biểu mẫu được trích ra từ bộ sưu tập Mẫu đơn xin học lớp 6 và xem thêm các mẫu đơn khác trong bộ sưu tập này, hoặc trong các bộ sưu tập liên quan.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6
NĂM HỌC 2009 – 2010

Kính gửi Ban Giám Hiệu trường ………………………………………………………….
Em tên là: ...................................................................................Nam, Nữ:.............................
Sinh ngày: ......./......./......Tại (quận, TP) ....................................Dân tộc:...............................
Hiện ngụ tại số : ....................Đường: .......................................Phường: ..................Quận: ........
Hộ khẩu thường trú: ..........................................................................................Điện thoại: ...................
Họ và tên cha: ......................................................
Nghề nghiệp: ...................................................................Điện thoại……………………
Họ và tên mẹ: ..............................................................
.Nghề nghiệp: ..................................................................Điện thoại……………………
Đã học lớp 5 tại trường tiểu học ……………………… Quận/Huyện:……………. TP/TP: ………….
KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 2008 – 2009
Điểm kiểm tra cuối năm Xếp loại cả năm Học chương trình tiếng Anh ở tiểu học
Tiếng Việt Toán Tổng cộng Học lực Hạnh kiểm Có Không
Ở trường: □
Ở trung tâm: □
Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao…..(từ cấp Quận/Huyện trở lên)
………………………………………………………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………...............................
Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường ………………………………………………………………………...
Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội qui nhà trường
 

Đồng bộ tài khoản