Mẫu đơn xin học lớp cảm tình Đảng

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
2.959
lượt xem
16
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin học lớp cảm tình Đảng

Mô tả BST Mẫu đơn xin học lớp cảm tình Đảng

Quý bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm các mẫu đơn, mẫu văn bản trên elib.vn. Chúng tôi đã sưu tầm các mẫu đơn, biểu mẫu được soạn sẵn đúng quy cách theo quy định ban hành của nhà nước trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin học lớp cảm tình Đảng. Mời quý bạn đọc tham khảo để biết cách viết các mẫu đơn hoặc download về sử dụng trực tiếp.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin học lớp cảm tình Đảng

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin học lớp cảm tình Đảng. Và vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, bạn còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào website eLib.vn của chúng tôi.

 BIÊN BẢN HỌP CHI ĐOÀN
V/v BẦU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ HỌC LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐẢNG
ĐƠN XIN HỌC LỚP CẢM TÌNH ĐẢNG

Chi đoàn 10TC123 Khoa Tài chính – Ngân hàng Nhiệm kỳ 2012 – 2013

- Cuộc họp khai mạc hồi ngày tháng ……. năm 2012
- Địa điểm:
- Tổng số đoàn viên: ……..có mặt … ..vắng …. Có lý do không lý do
(Chỉ tiến hành họp xét khi số đoàn viên có mặt >= 2/3 tổng số đoàn viên của Chi đoàn).
- Đại biểu:
Đại diện khoa (Thầy, Cô):
Đại diện đoàn khoa:
Đại biểu khác:

- Chủ toạ:
- Thư ký:
- Nội dung: Xét học đối tượng đảng năm học 2012 – 2013.

NỘI DUNG
Đồng chí chủ tọa báo cáo về việc triển khai kế hoạch xét học lớp đối tượng Đảng năm học 2012 của Đoàn trường, Chi đoàn ………... tiến hành tổ chức xét học đối tượng Đảng năm học 2012 – 2013.
Căn cứ vào tiêu chuẩn xét của Đoàn trường, chi đoàn xét các đoàn viên sau được đưa vào danh sách bầu tín nhiệm học lớp đối tượng Đảng, gồm:
1. Đ/c .........................................................kết nạp đoàn ngày.....................tại.........................
2. Đ/c .........................................................kết nạp đoàn ngày.....................tại..........................
3. Đ/c .........................................................kết nạp đoàn ngày.....................tại..........................
4. Đ/c .........................................................kết nạp đoàn ngày.....................tại.........................
5. Đ/c .........................................................kết nạp đoàn ngày.....................tại.........................

1 . Đồng chí chủ toạ báo cáo (Căn cứ nội dung đoàn cấp trên đưa xuống, nhận xét đánh giá về điểm học tập, điểm rèn luyện, các hoạt động mà từng đoàn viên đã tham gia, tinh thần học hỏi, chấp hành nội quy, quy định của đảng, nhà nước, nhà trường...)

Đồng bộ tài khoản