Mẫu đơn xin học lớp riêng

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 2 tài liệu

0
186
lượt xem
0
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin học lớp riêng

Mô tả BST Mẫu đơn xin học lớp riêng

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc các mẫu đơn, các mẫu văn bản được sử dụng nhiều trong cuộc sống. Bộ sưu tập Mẫu đơn xin học lớp riêng được chúng tôi chọn lọc, tổng hợp các mẫu đơn, mẫu văn bản đúng quy cách được quy định trong các thông tư của Bộ Nội vụ. Mời quý bạn đọc tham khảo hoặc download để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin học lớp riêng

Mời quý bạn đọc tham khảo đoạn trích của một mẫu đơn, biểu mẫu được trích ra từ bộ sưu tập Mẫu đơn xin học lớp riêng và xem thêm các mẫu đơn khác trong bộ sưu tập này, hoặc trong các bộ sưu tập liên quan.

                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC LẠI LỚP RIÊNG

Kính gửi: - PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
- CHỦ NHIỆM KHOA (1) .........................................................................
- CHỦ NHIỆM BỘ MÔN (2) …………………………………………….
Họ và tên : …………………………………………Mã sinh viên :…………………………...
Sinh viên lớp: ………………………………Khóa: .Khoa: ……………………………..
Tổng số tín chỉ đã đăng ký học trong học kỳ hiện tại:……………..
Hệ đào tạo : • Chính quy • Ngoài ngân sách, theo địa chỉ • POHE • Chương trình tiên tiến, chất lượng cao • Khác ( lưu HS hiệp định, tự túc … )
Em làm đơn này kính đề nghị phòng Quản lý đào tạo, Khoa, Bộ môn cho phép em được học lại học phần: ………………………………………………., Mã học phần…… …… Số tín chỉ :
theo hình thức LỚP RIÊNG. Lý do (ghi rõ tại sao không đăng ký học qua mạng QLĐT): ……………………………………………… . . . . ………….…………………………
……………………………………………… . . . . ………….…………………………
Nếu được phép học lại, em xin hứa chấp hành nghiêm túc kỷ luật học tập và các quy định của nhà trường.

Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày tháng năm 2011


XÁC NHẬN CỦA KHOA TRỢ LÝ/ CỐ VẤN HỌC TẬP               NGƯỜI LÀM ĐƠN
TRƯỞNG KHOA

 


(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) : Khoa quản lý sinh viên
(2) : Bộ môn giảng dạy học phần

Đồng bộ tài khoản