Mẫu đơn xin học môn thay thế

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 4 tài liệu

0
246
lượt xem
4
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin học môn thay thế

Mô tả BST Mẫu đơn xin học môn thay thế

Nhằm giúp quý bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức khi viết các loại đơn, biểu mẫu liên quan quan đến thủ tục hành chính, chúng tôi xin giới thiệu bộ sưu tập Mẫu đơn xin học môn thay thế. Các mẫu đơn, biểu mẫu văn bản trong bộ sưu tập này được trình bày theo đúng quy cách được quy định. Mời quý bạn đọc tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin học môn thay thế

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin học môn thay thế. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Hoặc download về sử dụng hoặc tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống website eLib.vn của chúng tôi.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


ĐƠN XIN THAY THẾ HỌC PHẦN

Kính gửi: - Khoa
- Phòng Đào tạo, Trường Đại học Cần Thơ


Tôi tên: …………………………………………………; MSSV:……………………………
Ngày tháng năm sinh……………………………………; Nam/Nữ:………………………….
Lớp/Ngành:……………………....………………………; Khóa……………………...........
Thuộc ĐVLK:………………………………………………………………………………....
Nay tôi làm đơn này xin thay thế môn học, cụ thể như sau:

Học phần trong chương trình đào tạo Học phần thay thế
TT MSHP Tên môn TC TT MSHP Tên môn TC

…………., ngày tháng năm 20

XÁC NHẬN ĐƠN VỊ LIÊN KẾT NGƯỜI VIẾT ĐƠN

 

 

 


TRƯỞNG BỘ MÔN DUYỆT TRƯỞNG KHOA DUYỆT CỦA ĐHCT

 

Đồng bộ tài khoản