Mẫu đơn xin học môn tự chọn

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 4 tài liệu

0
507
lượt xem
2
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin học môn tự chọn

Mô tả BST Mẫu đơn xin học môn tự chọn

Nhằm giúp quý bạn đọc trình bày các mẫu đơn, các biểu mẫu văn bản đúng quy định của nhà nước, Thư viện elib đã tổng hợp các mẫu đơn, các biểu mẫu thành bộ sưu tập trên website elib.vn. Tiện lợi và dễ tìm kiếm là điều mà chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho quý bạn đọc. Tham khảo các mẫu đơn trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin học môn tự chọn thì việc viết đơn, biểu mẫu theo quy định không còn là điều khó khăn. Các bạn có thể tham khảo trực tiếp hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin học môn tự chọn

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin học môn tự chọn. Đồng thời, các bạn còn có thể xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác trên Thư viện Elib. Hoặc đăng nhập để tải về làm tư liệu tham khảo hoặc sử dụng khi cần thiết.

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC
HỌC KỲ NĂM HỌC 201 - 201

(Một môn học làm 1 Phiếu)

Họ và tên : …………………………………………
Sinh ngày : …………………………………………
Mã số sinh viên (bắt buộc): ……………..…………
Hiện là sinh viên lớp : QH.20... F…….. Khoa :…………….……………….……….…
Đăng ký học (Ghi rõ: Học lại, Học cải thiện điểm hay Tự chọn tự do) …………………………..……
Môn học: ..……………..…………………… Mã môn học (bắt buộc): ….………..…..…...…
Học phí học: ……….……. X ….…. tín chỉ X ………(hệ số) = …………………. đ.
Giáo vụ khoa xác nhận (ký và ghi rõ họ tên): ..……………..………………….….............…
LƯU Ý : Sinh viên đăng ký học phải thực hiện đúng hướng dẫn dưới đây :
1. Điền đầy đủ theo yêu cầu trong mẫu phiếu đăng ký học.
2. Xin xác nhận của văn phòng khoa.
3. Nộp học phí học tại phòng Tài chính - Kế toán (tầng 2 nhà A1).
4. Xuất trình biên lai nộp học phí và đăng ký danh sách học tại phòng 105-P.Đào tạo, Nhà A1.
5. Nộp Phiếu đăng ký học (bản chính) cho Văn phòng Khoa (nếu học các môn thực hành tiếng & lý thuyết tiếng) hoặc cho Văn phòng các Bộ môn trực thuộc (nếu học môn chung), trước khi nộp sinh viên phải photocopy và giữ lại bản Photocopy để xuất trình khi cần thiết.
6. Phiếu đăng ký học lại, học cải thiện điểm học kỳ nào chỉ có giá trị sử dụng trong học kỳ đó.
Hà Nội, ngày tháng năm 2011
Phòng Tài chính - Kế toán Sinh viên đăng ký học
(Xác nhận số học phí đã nộp và ký tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 


Phòng Đào tạo (P105 nhà A1)

Số vào sổ học lại : …………
BCN Khoa, Bộ môn trực thuộc
(Cuối học kỳ, trong thời hạn 10 ngày trước kỳ thi hết môn học, BCN Khoa hoặc Bộ môn trực thuộc ký xác nhận, ghi rõ ý kiến đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện được dự thi và gửi toàn bộ phiếu đăng ký học lại cho Phòng Đào tạo (các môn chung) hoặc văn phòng khoa (các môn thực hành tiếng & lý thuyết tiếng) để lập danh sách thi)

 

Đồng bộ tài khoản