Mẫu đơn xin học nghề ngắn hạn

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 5 tài liệu

0
611
lượt xem
1
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin học nghề ngắn hạn

Mô tả BST Mẫu đơn xin học nghề ngắn hạn

Quý bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm các mẫu đơn, mẫu văn bản trên elib.vn. Chúng tôi đã sưu tầm các mẫu đơn, biểu mẫu được soạn sẵn đúng quy cách theo quy định ban hành của nhà nước trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin học nghề ngắn hạn. Mời quý bạn đọc tham khảo để biết cách viết các mẫu đơn hoặc download về sử dụng trực tiếp.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin học nghề ngắn hạn

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin học nghề ngắn hạn. Và vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, bạn còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào website eLib.vn của chúng tôi.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ NGẮN HẠN

Tên tôi: …………………………………………….………...…. : Nam, : Nữ
Sinh ngày …… tháng …… năm ……… Dân tộc:…………..Tôn giáo:…………….
Số CMND:……………………; Nơi cấp:…………………; Ngày cấp:……………..
Nơi sinh:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………….……………….
Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………...…. ……
Trình độ học vấn:…………………………; Điện thoại liên hệ:……………………..
Đối tượng theo quyết định 1956/QĐ-TTg: ( Đánh dấu X vào hàng lựa chọn)
Nhóm/ Đối tượng/ Lựa chọn
Nhóm 1
Lao động thuộc đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng;
Lao động thuộc hộ nghèo (Có sổ hộ nghèo);
Lao động thuộc các dân tộc thiểu số;
Lao động là người tàn tật;
Lao động thuộc các hộ bị thu hồi đất canh tác;
Nhóm 2: Lao động thuộc các hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo; (cận nghèo)
Nhóm 3: Lao động nông thôn khác có nhu cầu học nghề;

Tôi chưa được hỗ trợ học nghề theo quyết định 1956; Chưa được hỗ trợ học nghề theo các chính sách khác của Nhà nước. Nay tôi làm đơn đăng ký học nghề:…………… ………………………………………….. Do trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú tỉnh Kiên Giang tổ chức đào tạo tại:
……………………………………………………………...
Dự kiến việc làm sau khi học nghề. ( Đánh dấu X vào hàng lựa chọn:)
Nhóm / Đối tượng / Lựa chọn
Nhóm 1: Tự tạo việc làm
Nhóm 2: Được doanh nghiệp, đơn vị bao tiêu sản phẩm
Nhóm 3: Được doanh nghiệp, người sử dụng lao động ký hợp đồng lao động
Nhóm 4 :Đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Nếu được tham gia lớp học, tôi xin chấp hành nội quy lớp học, quy định của Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú tỉnh Kiên Giang.
Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì không đúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

…………………, ngày …… tháng …… năm 2014
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Đồng bộ tài khoản