Mẫu đơn xin học nghề trình độ sơ cấp

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 4 tài liệu

0
202
lượt xem
2
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin học nghề trình độ sơ cấp

Mô tả BST Mẫu đơn xin học nghề trình độ sơ cấp

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc các mẫu đơn, các mẫu văn bản được sử dụng nhiều trong cuộc sống. Bộ sưu tập Mẫu đơn xin học nghề trình độ sơ cấp được chúng tôi chọn lọc, tổng hợp các mẫu đơn, mẫu văn bản đúng quy cách được quy định trong các thông tư của Bộ Nội vụ. Mời quý bạn đọc tham khảo hoặc download để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin học nghề trình độ sơ cấp

Mời quý bạn đọc tham khảo phần trích dẫn nội dung của các mẫu đơn, biểu mẫu trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin học nghề trình độ sơ cấp. Đồng thời, xem thêm các biểu mẫu văn bản khác cùng chủ đề. Hoặc đăng nhập để download về sử dụng hoặc tham khảo.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

Họ và tên: ...................................................................................... : Nam, :Nữ
Sinh ngày: ......... tháng ........ năm ............ Dân tộc: ..................... Tôn giáo: ......................
Số CMND: ............................... Nơi cấp: ..............................Ngày cấp:.............................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...........................................................................................
Chỗ ở hiện tại: .......................................................................................................................
Trình độ học vấn: .................... Điện thoại liên hệ: ..............................................................
Đề nghị đánh dẫu X vào ô tương ứng sau:
a) Đối tượng lao động nông thôn
Người có công với cách mạng Hộ nghèo
Người dân tộc thiểu số Người khuyết tật
Lao động nông thôn Người thuộc hộ cận nghèo
Người bị thu hồi đất SX, di dời, giải tỏa
b) Đối tượng không thuộc lao động nông thôn
Người có công với cách mạng Hộ nghèo
Người dân tộc thiểu số Người khuyết tật
Người thuộc hộ cận nghèo Học sinh phổ thông bỏ học
Người bị thu hồi đất SX, di dời, giải tỏa Thiếu niên hư
Người nghiện ma túy đã được cai nghiên, người mại dâm đã được giáo dục chữa bệnh đang hòa nhiệp tại cộng đồng

Hiện tại, tôi chưa được đào tạo nghề, nay tôi làm đơn này đăng ký học nghề trình độ sơ cấp nghề: ……................................................................................. do cơ sở dạy nghề: Trung tâm Giới thiệu việc làm Khu công nghiệp tổ chức đào tạo tại: ……………………………………………………………….
Dự kiến việc làm sau khi học (Đề nghị đánh dấu vào 1 trong 4 ô trống):
Tự tạo việc làm Được DN, đơn vị bao tiêu sản phẩm Được DN, người sử dụng lao động ký HĐLĐ Đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
Nếu được tham gia lớp học, tôi xin chấp hành nội quy lớp học, quy định của cơ sở dạy nghề.
Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì không đúng, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

Xác nhận của UBND cấp xã, phường: ………
Xác nhận Ông (bà) ……..……………..................
có hộ khẩu thường trú tại: ....................................
...…………………...................................................
và thuộc diện đối tượng (1): …………………….
...…………………...................................................TM. UBND xã, phường ……………………....
(Ký tên và đóng dấu) Đà Nẵng, ngày ..... tháng .... năm 20.....
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Đồng bộ tài khoản