Mẫu đơn xin học ôn thi tốt nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
805
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin học ôn thi tốt nghiệp

Mô tả BST Mẫu đơn xin học ôn thi tốt nghiệp

Quý bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm các mẫu đơn, mẫu văn bản trên elib.vn. Chúng tôi đã sưu tầm các mẫu đơn, biểu mẫu được soạn sẵn đúng quy cách theo quy định ban hành của nhà nước trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin học ôn thi tốt nghiệp. Mời quý bạn đọc tham khảo để biết cách viết các mẫu đơn hoặc download về sử dụng trực tiếp.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin học ôn thi tốt nghiệp

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin học ôn thi tốt nghiệp. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Hoặc download về sử dụng hoặc tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống website eLib.vn của chúng tôi.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : …………./OT
PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC ÔN THI TỐT NGHIỆP

Kính gửi: Ban Giám Hiệu Trường ĐH Võ Trường Toản;
Phòng Đào Tạo Trường ĐH Võ Trường Toản.

- Tôi tên : ……………………………………….MSSV: ……………..……………
- Lớp: ……………………… Khoá : ……...Ngày sinh : ……………………..
- Học kỳ: ……………………… Năm học : …………………………….………
- Tôi đăng ký ôn thi tốt nghiệp các môn học sau :
1. Môn : …………………………………………………Số ĐVHT : ………..……
2. Môn : …………………………………………………Số ĐVHT : ………..……
3. Môn : …………………………………………………Số ĐVHT : ………..……
4. Môn : …………………………………………………Số ĐVHT : ………..……
- Phí đăng ký ( bằng số ) : ……………………. đồng.
( Bằng chữ : ……………………………………………………...……...………………....)
Rất mong sự chấp thuận!

Hậu Giang, ngày ... tháng ... năm 20 ..…
Phòng Đào Tạo Người đăng ký
(Ký ,ghi họ, tên)

Phòng Kế Hoạch - Tài Chính 

Đồng bộ tài khoản