Mẫu đơn xin học phụ đạo tại trường

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
603
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin học phụ đạo tại trường

Mô tả BST Mẫu đơn xin học phụ đạo tại trường

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc các mẫu đơn, các mẫu văn bản được sử dụng nhiều trong cuộc sống. Bộ sưu tập Mẫu đơn xin học phụ đạo tại trường được chúng tôi chọn lọc, tổng hợp các mẫu đơn, mẫu văn bản đúng quy cách được quy định trong các thông tư của Bộ Nội vụ. Mời quý bạn đọc tham khảo hoặc download để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin học phụ đạo tại trường

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin học phụ đạo tại trường. Và vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, các bạn còn có thể download về sử dụng hoặc tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn của chúng tôi.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHỤ ĐẠO MÔN HỌC/MÔĐUN

Kính gửi: - Ban Giám Hiệu Trường Cao Đẳng Nghề Cơ điện Phú thọ
               - Phòng Đào tạo
               - Khoa ……………………………………
               - Giáo viên giảng dạy môn học/ môđun : ………………………
Tôi em là:……………………………………. Ngày sinh:………………………………………
HSSV lớp :…………………………………… Khoá: ………………………………………….
Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………………
Số điện thoại:………………………………………… Email……………………………….......
Trong quá trình học tập môn học/môđun :……………………………………………em không đủ điều kiện dự kiểm tra kết thúc môn học/môđun theo qui chế học tập với lý do :………......
……………………………………………………………………………………………………
Nay em làm đơn này đề nghị Thầy (Cô) phụ đạo cho em được hoàn chỉnh môn học/Môđun trên và em xin cam kết thực hiện đúng theo qui chế học tập, quy định của nhà trường./.

Phú Thọ, Ngày....tháng ….năm 20.…..
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Đồng bộ tài khoản