Mẫu đơn xin học vượt

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 14 tài liệu

0
481
lượt xem
0
download
Xem 14 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin học vượt

Mô tả BST Mẫu đơn xin học vượt

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bộ sưu tập Mẫu đơn xin học vượt nhằm giúp quý bạn đọc tham khảo để biết cách viết đơn, viết các biểu mẫu liên quan đến thủ tục hành chính. Chúng tôi đã tập hợp thành bộ sưu tập, sẽ giúp quý bạn đọc dễ dàng tìm kiếm và download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin học vượt

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin học vượt. Và vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, các bạn còn có thể download về sử dụng hoặc tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn của chúng tôi.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC VƯỢT

Học kỳ …….. Năm học 20……- 20……

Kính gửi: - Trưởng phòng Đào tạo;
- Trưởng Khoa: ...........................................................;
- Thầy / Cô cố vấn học tập.

Tôi tên là (chữ in hoa) : ................................................................... Ngày sinh:
MSSV : ............................... Ngành: ………………………………… Lớp:
Trình độ đào tạo: …………………………………..…. Hệ:

Số tín chỉ đã đăng ký : Điểm TB học kỳ trước:
Nay tôi làm đơn này xin được đăng ký thêm học phần.
Lý do:
Liệt kê các học phần xin đăng ký thêm:
STT Mã môn học Tên môn học Mã
lớp môn học Số
tín chỉ Xét duyệt của
Phòng Đào tạo
1.
2.
3.
Tổng số tín chỉ xin đăng ký thêm

TP. HCM, ngày ..... tháng ..... năm 20......
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ý KIẾN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP
……………………………………………………
TP. HCM, ngày … tháng … năm 20…...
(Ký và ghi rõ họ tên)
XÉT DUYỆT CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO
Đồng ý cho SV ĐK thêm ……………. tín chỉ.
TP. HCM, ngày … tháng … năm 20…...

 

Đồng bộ tài khoản