Mẫu đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (Dùng cho học sinh mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện nghèo)

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
55
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (Dùng cho học sinh mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện nghèo)

Mô tả BST Mẫu đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (Dùng cho học sinh mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện nghèo)

Nhằm hỗ trợ tối đa việc tìm kiếm tư liệu của bạn đọc, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các Mẫu đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (Dùng cho học sinh mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện nghèo) thành bộ sưu tập này. Hy vọng đây là tư liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (Dùng cho học sinh mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện nghèo)

Đây là một trong những mẫu hay trong BST Mẫu đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (Dùng cho học sinh mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện nghèo). Mời quý thầy cô tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHỔ CẬP
GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
(Dùng cho học sinh là người tàn tật, mồ côi dân tộc thiểu số,
thuộc diện hộ nghèo)

 

Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn:..................
- Trường......................................................................
- Phòng Lao động - TB&XH huyện, thành phố.

Tên tôi là (1)……………..…………………..…….. nam (nữ)…………
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………
Nguyên quán:………………………………………………………………..
Hiện có hộ khẩu thường trú tại (2):.................................................................
.........................................................................................................................
Có con (hoặc bản thân) tên là:
Là đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ (3): …………………………………... …………………………………………………………………Hiện đang học tại lớp: ……… trường:………………... khoá học:………….
Căn cứ vào Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét giải quyết chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo qui định và chế độ hiện hành.
......, ngày..... tháng.... năm....
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Trưởng trạm y tế cấp xã (đối với người tàn tật)


(Ký tên và đóng dấu) Xác nhận của UBND cấp xã
học sinh....................................................
đúng là đối tượng......................................
như đã trình bày trong đơn.
(Ký tên và đóng dấu)
 

Đồng bộ tài khoản