Mẫu đơn xin hủy học phần - Học viện Ngân hàng

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
172
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin hủy học phần - Học viện Ngân hàng

Mô tả BST Mẫu đơn xin hủy học phần - Học viện Ngân hàng

Mời quý bạn đọc tham khảo các mẫu đơn, biểu mẫu trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin hủy học phần - Học viện Ngân hàng để nắm được cách viết các loại đơn, biểu mẫu đúng theo quy định. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập nhằm giúp quý bạn đọc tìm kiếm nhanh và download dễ dàng. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin hủy học phần - Học viện Ngân hàng

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu được tổng hợp trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin hủy học phần - Học viện Ngân hàng. Đồng thời, bạn cũng có thể xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Hoặc download về làm tư liệu tham khảo hoặc sử dụng khi cần.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU XIN HUỶ HỌC PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÝ


Họ và tên: .................................Mã sinh viên: ……………
Lớp: ………………………………………….
Học kỳ thứ: ……….. của khóa học.

Các học phần xin huỷ đăng ký

Tổng số tín chỉ xin huỷ
Tổng số tín chỉ còn lại sau khi huỷ

Hà Nội, ngày tháng năm 20
Xác nhận của cố vấn học tập

Sinh viên đăng ký
(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Chú ý: Khi huỷ các học phần đã đăng ký cần lưu ý: Số tín chỉ của các học phần còn lại phải đảm bảo số tín chỉ tối thiểu theo quy định của từng học kỳ
 

Đồng bộ tài khoản