Mẫu đơn xin hủy học phần - Kinh tế quốc dân

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
74
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin hủy học phần - Kinh tế quốc dân

Mô tả BST Mẫu đơn xin hủy học phần - Kinh tế quốc dân

Mời quý bạn đọc tham khảo các mẫu văn bản, các biểu mẫu để trau dồi cho mình khả năng viết các loại đơn, các loại văn bản cần thiết trong cuộc sống. Elib.vn đã sưu tầm và tổng hợp nhiều mẫu đơn xin hủy học phần trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin hủy học phần - Kinh tế quốc dân. Mời quý bạn đọc tham khảo hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin hủy học phần - Kinh tế quốc dân

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin hủy học phần - Kinh tế quốc dân. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Hoặc download về sử dụng hoặc tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống website eLib.vn của chúng tôi.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN HỦY HỌC PHẦN


                                               Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
                                                               - Phòng Quản lý Đào tạo
                                                               - Thầy/cô CVHT: ......................................

 

Em tên là: ............................................................. Mã số sinh viên: .........................................
Lớp: ..............................................................................................................................................
Học kỳ …… năm 20…. - 20….., em đã đăng ký học tổng số .........TC. Nay, em viết đơn này kính đề nghị Thầy/Cô CVHT, Nhà trường xem xét cho phép em được hủy các học phần sau

Em xin hứa thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà trường về việc học tập và hoàn thành đầy đủ học phí. Kính mong được sự chấp thuận của Thầy/Cô CVHT và Nhà trường.

Ý kiến của Cố vấn học tập
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày……tháng……năm 20…..
Người làm đơn
 

Đồng bộ tài khoản