Mẫu đơn xin không tính điểm học phần vào trung bình tích lũy

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
133
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin không tính điểm học phần vào trung bình tích lũy

Mô tả BST Mẫu đơn xin không tính điểm học phần vào trung bình tích lũy

Nhằm hỗ trợ tối đa việc tìm kiếm tư liệu của bạn đọc, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các Mẫu đơn xin không tính điểm học phần vào trung bình tích lũy thành bộ sưu tập này. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp bạn nắm được cách viết đơn xin không tính điểm học phần vào trung bình tích lũy.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin không tính điểm học phần vào trung bình tích lũy

Đây là một trong những mẫu hay trong BST Mẫu đơn xin không tính điểm học phần vào trung bình tích lũy. Mời quý thầy cô tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN KHÔNG TÍNH ĐIỂM HỌC PHẦN VÀO
ĐIỂM TRUNG BÌNH TÍCH LŨY

Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa Phát triển Nông thôn
Tôi tên : Mã số sinh viên:
Ngày sinh : .
Nơi sinh :
Chuyên ngành đào tạo: khóa:
Tôi đã tích lũy được . . . . . . . . .tín chỉ; Điểm TB tích lũy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nay tôi xin không tính điểm học phần vào điểm trung bình tích lũy các học phần sau:
TT Mã HP Tên học phần Tín chỉ Điểm Học kỳ Năm học
1
2
3
4
5
Lý do:

Rất mong được sự chấp thuận của quý Khoa.
Chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng./.

……………, ngày tháng năm 20.
Người làm đơn
(chữ ký, ghi rõ họ tên)

 

KHOA DUYỆT
Đồng ý cho sinh viên không tính điểm tích lũy các học phần:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hòa An, ngày . . . . tháng . . . .năm . . . . .
TRƯỞNG KHOA

 

Đồng bộ tài khoản