Mẫu đơn xin không xét tốt nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
102
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin không xét tốt nghiệp

Mô tả BST Mẫu đơn xin không xét tốt nghiệp

Bạn đã biết viết đơn xin không xét tốt nghiệp? Nếu chưa, hãy tham khảo bộ sưu tập được thư viện eLib tuyển chọn và giới thiệu dưới đây. Đến với các Mẫu đơn xin không xét tốt nghiệp trong bộ sưu tập, sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi tìm mẫu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin không xét tốt nghiệp

Các bạn cùng tham khảo toàn bộ BST Mẫu đơn xin không xét tốt nghiệp bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

ÐƠN XIN KHÔNG XÉT TỐT NGHIỆP

Kính gửi: - Phòng Đào tạo
- Khoa Phát triển Nông thôn

Tôi tên: …………………………………, MSSV:…………………………..
Nơi sinh: ……………………………………………………..
Hiện đang học lớp (ngành): ……………………..……………….., Khoá:……..
Nay tôi làm đơn này gởi đến Khoa Phát triển Nông thôn và Phòng Đào tạo cho phép tôi không xét tốt nghiệp đợt ……. năm ………..
Lý do: ………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………..
Kính mong nhận được sự chấp thuận của quý Khoa và Phòng Đào Tạo.
Chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng./

………………, ngày … tháng … năm ……..
Người viết đơn

(chữ ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của CVHT

 

 


Xác nhận của Khoa                                   Xác nhận của PĐT


 

Đồng bộ tài khoản