Mẫu đơn xin miễn giảm chi phí học tập

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 3 tài liệu

0
242
lượt xem
1
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin miễn giảm chi phí học tập

Mô tả BST Mẫu đơn xin miễn giảm chi phí học tập

Viết đơn luôn đòi hỏi phải thật chính xác và theo đúng khuôn mẫu quy định, vì thế thư viện eLib đã tổng hợp các Mẫu đơn xin miễn giảm chi phí học tập để các bạn thuận tiện hơn trong quá trình tìm kiếm tài liệu tham khảo. Chúc các bạn tìm được các mẫu đơn mà mình đang cần.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin miễn giảm chi phí học tập

Thư viện eLib tổng hợp Mẫu đơn xin miễn giảm chi phí học tập cùng nhiều mẫu đơn khác với mong muốn giúp bạn hoàn thành các thủ tục hành chính do ngành yêu cầu.

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM CHI PHÍ HỌC TẬP

Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

- Phòng Công tác HSSV
Họ và tên: ………………….…… Ngày sinh: ….../.….../….… Dân tộc: .…....…
Hộ khẩu thường trú: Xóm (Thôn) ……........……Xã (Phường): …...................…
Huyện (Quận): ….….....................................…Tỉnh (TP): ….…...................……
Lớp: ………..….. Ngành học: ……..……….. Mã số sinh viên: ……….....…..…
Khoa: ……..........................................……Khóa học: ……...........................……
Thời gian khóa học: ….....................(năm) Hệ đào tạo: …………..…...............…
Thuộc đối tượng: ……………………………...……...............……………..……
…………………………………………………………………………….............……………..………………………………………………………….…………..
(ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49 và Nghị định 74)
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ, em làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định.
Em xin cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật. Nếu sai, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

 

XÁC NHẬN CỦA KHOA
(Ký, ghi rõ họ tên) ………….., ngày …. tháng …. năm 201…

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Đồng bộ tài khoản