Mẫu đơn xin miễn giảm học phí 2014

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 6 tài liệu

0
528
lượt xem
0
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin miễn giảm học phí 2014

Mô tả BST Mẫu đơn xin miễn giảm học phí 2014

Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Mẫu đơn xin miễn giảm học phí 2014 với mong muốn giúp các bạn hoàn thành các thủ tục hành chính một cách tốt nhất. Với những mẫu đơn này, các bạn có thể xem trực tiếp tại Website eLib.vn hoặc download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin miễn giảm học phí 2014

Hãy tham khảo mẫu đơn trích từ BST Mẫu đơn xin miễn giảm học phí 2014 để biết cách viết cũng như cách trình bày Mẫu đơn xin miễn giảm học phí 2014 theo đúng quy định các bạn nhé!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập)

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ


Họ và tên:
Ngày, tháng, năm sinh:
Nơi sinh:
Lớp: Khóa: Khoa:
Mã số sinh viên:
Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49 và Nghị định 74).............................................................................................
...............................................................................................................................

Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định.

.........., ngày ... . tháng . ... năm ............

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Khoa

(Quản lý sinh viên)
 

Đồng bộ tài khoản