Mẫu đơn xin miễn giảm học phí

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 42 tài liệu

0
1.752
lượt xem
4
download
Xem 42 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin miễn giảm học phí

Mô tả BST Mẫu đơn xin miễn giảm học phí

Với mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho việc tìm kiếm các mẫu Mẫu đơn xin miễn giảm học phí, thư viện eLib đã sưu tầm tạo thành BST Mẫu đơn xin miễn giảm học phí để các bạn tiện tham khảo. Hi vọng với BST này, các bạn sẽ biết cách viết và trình bày mẫu đơn theo đúng quy định.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin miễn giảm học phí

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu mẫu Mẫu đơn xin miễn giảm học phí. Mời các bạn cùng tham khảo:

Kính gửi:
Họ và tên:
Ngày, tháng, năm sinh:
Nơi sinh:
Lớp: Khóa: Khoa:
Mã số sinh viên:
Thuộc đối tượng:
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định.

Xác nhận của Khoa
(Quản lý sinh viên) ..……., ngày ….... tháng ....… năm...….
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

Đồng bộ tài khoản