Mẫu đơn xin miễn giảm học phí hộ nghèo

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 12 tài liệu

0
720
lượt xem
10
download
Xem 12 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin miễn giảm học phí hộ nghèo

Mô tả BST Mẫu đơn xin miễn giảm học phí hộ nghèo

Mẫu Mẫu đơn xin miễn giảm học phí hộ nghèo được thư viện eLib tổng hợp dưới đây sẽ giúp các bạn hoàn thành các thủ tục hành chính theo đúng quy định. Ngoài ra, trên thư viện eLib còn rất nhiều văn bản, biểu mẫu khác, các bạn có thể xem trực tiếp tại website eLib.vn hoặc download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin miễn giảm học phí hộ nghèo

Cùng tham khảo mẫu Mẫu đơn xin miễn giảm học phí hộ nghèo dưới đây của thư viện eLib!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập)

Kính gửi: ……………………………………………………………………………….
Họ và tên: ……………………………………………………………….. ……………
Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………….
Nơi sinh: ……………………………………………………………………………….
Lớp: ……………….. Khóa: ……… Khoa: ………………………………………..
Mã số sinh viên: ………………………………………………………………………
Thuộc đối tượng: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định.

Xác nhận của Khoa

Người làm đơn

(Quản lý sinh viên) ……., ngày … tháng … năm 2015

                                                                        (Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

 

Đồng bộ tài khoản