Mẫu đơn xin miễn giảm học phí năm 2013

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 3 tài liệu

0
275
lượt xem
0
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin miễn giảm học phí năm 2013

Mô tả BST Mẫu đơn xin miễn giảm học phí năm 2013

Các bạn đang muốn viết Mẫu đơn xin miễn giảm học phí năm 2013? Hãy đến với BST Mẫu đơn xin miễn giảm học phí năm 2013 được eLib chọn lọc dưới đây. Chúng tôi mong rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin miễn giảm học phí năm 2013

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu dưới đây để biết cách viết cũng như cách trình bày Mẫu đơn xin miễn giảm học phí năm 2013 theo đúng quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TIỀN HỖ TRỢ, MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
(Dùng cho Học sinh, Sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục Đại học)
Kính gửi: Phòng lao động – thương binh và xã hội (cấp huyện)
………………………………………………………………….

Họ và tên:
Ngày, tháng, năm sinh:
Nơi sinh:
Họ tên Cha/Mẹ Học sinh, Sinh viên:
Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):

Thuộc đối tượng (ghi rõ đối tượng được qui định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn nghị định 74):
Căn cứ vào nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét, giải quyết để được cấp tiền hỗ trợ miễn giảm học phí theo qui định và chế độ hiện hành.

Đồng Nai, ngày....... tháng....... năm 20.....

Người làm đơn


 

Đồng bộ tài khoản