Mẫu đơn xin miễn giảm học phí theo nghị định 49

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 2 tài liệu

0
359
lượt xem
5
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin miễn giảm học phí theo nghị định 49

Mô tả BST Mẫu đơn xin miễn giảm học phí theo nghị định 49

Mời các bạn cùng tham khảo BST Mẫu đơn xin miễn giảm học phí theo nghị định 49 được thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp dưới đây. Đến với BST này, các bạn sẽ biết cách viết, cách trình bày một lá đơn theo đúng quy định của pháp luật. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin miễn giảm học phí theo nghị định 49

Đây là một trong những mẫu đơn được trích từ BST Mẫu đơn xin miễn giảm học phí theo nghị định 49. Các bạn cùng tham khảo nhé!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo
và học sinh phổ thông công lập)

Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông)


Họ và tên (1):
Là Cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):
Hiện đang học tại lớp:
Trường:
Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49 và Nghị định 74)
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

.........., ngày tháng năm ……….
Người làm đơn (3)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

 

Đồng bộ tài khoản