Mẫu đơn xin miễn giảm học phí theo nghị định 74/2013

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
213
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin miễn giảm học phí theo nghị định 74/2013

Mô tả BST Mẫu đơn xin miễn giảm học phí theo nghị định 74/2013

Hãy tham khảo các mẫu đơn trong BST Mẫu đơn xin miễn giảm học phí theo nghị định 74/2013 của thư viện eLib dưới đây. Với các mẫu đơn này, các bạn sẽ biết cách viết, và cách trình bày một lá đơn theo đúng quy định. Mời các bạn cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin miễn giảm học phí theo nghị định 74/2013

Mẫu đơn xin miễn giảm học phí theo nghị định 74/2013 cùng nhiều mẫu đơn khác dành cho ngành giáo dục đều được tập hợp tại eLib.vn giúp bạn có thể hoàn thành các thủ tục hành chính do ngành yêu cầu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập hoặc tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học
thuộc doanh nghiệp nhà nước)

Kính gửi: Phòng lao động-thương binh và xã hội (cấp huyện)

 

Họ và tên: …………………………………………………………………………….
Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………
Nơi sinh: ……………………………………………………………………………...
Lớp: …………………….. Khóa: …………… Khoa: ………………
Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên: ………………………………………………….
Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ): V6 cư xá Vĩnh Hội, đường Bến Vân Đồn
Xã (Phường): …………………….. Huyện (Quận): …………………..
Tỉnh (Thành phố): ……………………………………………………………
Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49 và Nghị định 74)……………………………………………………………….
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét, giải quyết để được cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập hoặc của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước
Trường: Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp
Xác nhận anh/chị: …………………………………………………………………………..
Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ ….., Học kỳ: …, Năm học: ……………………., Khoa: …………………….., Khóa học: ……………….., thời gian khóa học …….. (năm);
Hình thức đào tạo: ………………….. (ghi rõ hình thức đào tạo: chính quy, liên thông …).
Kỷ luật: …………………………….. (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có).
Mức thu học phí: ……………………đồng/tháng (nếu thu học phí theo tín chỉ thì phải quy đổi về mức thu theo niên chế).
Đề nghị phòng lao động - thương binh và xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho anh/chị …………………………………….theo quy định và chế độ hiện hành.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CTCT&QLSV

 

Đồng bộ tài khoản