Mẫu đơn xin miễn giảm học phí THPT

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 4 tài liệu

0
1.309
lượt xem
4
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin miễn giảm học phí THPT

Mô tả BST Mẫu đơn xin miễn giảm học phí THPT

Hãy tham khảo các mẫu đơn trong BST Mẫu đơn xin miễn giảm học phí THPT của thư viện eLib dưới đây. Với các mẫu đơn này, các bạn sẽ biết cách viết, và cách trình bày một lá đơn theo đúng quy định. Mời các bạn cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin miễn giảm học phí THPT

Mẫu đơn xin miễn giảm học phí THPT cùng nhiều mẫu đơn khác dành cho ngành giáo dục đều được tập hợp tại eLib.vn giúp bạn có thể hoàn thành các thủ tục hành chính do ngành yêu cầu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

Kính gửi: Ông Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Họ và tên : ……………………………………………………………………….
Hiện đang học tại lớp : .…………………………………………………….........
Trường : ……………………………………………………………………..........
Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng con TB, LS, Bãi ngang, Hộ nghèo, …):…….
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

Quảng Điền, ngày tháng năm 201…
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

Đồng bộ tài khoản