Mẫu đơn xin miễn giảm môn học

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 5 tài liệu

0
1.162
lượt xem
6
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin miễn giảm môn học

Mô tả BST Mẫu đơn xin miễn giảm môn học

Với mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho việc tìm kiếm các Mẫu đơn xin miễn giảm môn học, thư viện eLib đã sưu tầm tạo thành BST Mẫu đơn xin miễn giảm môn học để các bạn tiện tham khảo. Hi vọng với BST này, các bạn sẽ biết cách viết và trình bày mẫu đơn theo đúng quy định.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin miễn giảm môn học

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu mẫu Mẫu đơn xin miễn giảm môn học. Mời các bạn cùng tham khảo:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM MÔN HỌC

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường Đại học Trà Vinh
Phòng Đào tạo
Khoa ................................................
Tôi tên: ......................................................... Ngày sinh: ....../....../...........
Sinh viên lớp:................................................ MSSV:............................................
Ngành: ........................................................... Khoa:............................................
Hệ đào tạo: .....................................................
Điện thoại liên hệ: ......................................................................
Nay tôi làm đơn này kính gửi Ban Giám Hiệu và Phòng Đào tạo xem xét, chấp thuận cho tôi được miễn, giảm môn học:
Môn 1: ........................................... Môn 2:.......................................................
Lý do xin được miễn, giảm môn học: …………………………………………………………………
.............................................................................................................................
Hồ sơ liên quan:
1.................................................................................
2.................................................................................
3.................................................................................
4.................................................................................
5.................................................................................
Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của nhà trường, tôi xin chân thành cảm ơn.

Ý KIẾN PHÒNG ĐÀO TẠO

Ngày tháng năm
Kính đơn

 

 

Đồng bộ tài khoản