Mẫu đơn xin miễn giảm tiền xây dựng

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 2 tài liệu

0
293
lượt xem
3
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin miễn giảm tiền xây dựng

Mô tả BST Mẫu đơn xin miễn giảm tiền xây dựng

Mẫu đơn xin miễn giảm tiền xây dựng được thư viện eLib tổng hợp dưới đây sẽ giúp các bạn hoàn thành các thủ tục hành chính theo đúng quy định. Ngoài ra, trên thư viện eLib còn rất nhiều văn bản, biểu mẫu khác, các bạn có thể xem trực tiếp tại website eLib.vn hoặc download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin miễn giảm tiền xây dựng

Cùng tham khảo mẫu Mẫu đơn xin miễn giảm tiền xây dựng dưới đây của thư viện eLib!

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TIỀN HỖ TRỢ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
( Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập )

Kính gửi : Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Họ và tên : ………………………………...................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ……………………................................................................
Nơi sinh : …………………………………………………….....................................
Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên :.............................................................................
Hộ khẩu thường trú : …………………………………………...................................
Xã ( Phường) : …………………………. Huyện (Quận) : ……………………
Tỉnh (Thành phố) : ……………………………………………………………….
Ngành học : ……………………….. Mã số sinh viên : …………………………..
Thuộc đối tượng : .......……………………………………………………………….
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, tôi làm đơn này để xem xét, giải quyết để được cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo qui định và chế độ hiện hành.
Long An, ngày ..… tháng ..… năm ……..
Người làm đơn

Đồng bộ tài khoản