Mẫu đơn xin miễn học phần (công nhận điểm M)

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 4 tài liệu

0
152
lượt xem
0
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin miễn học phần (công nhận điểm M)

Mô tả BST Mẫu đơn xin miễn học phần (công nhận điểm M)

Với mong muốn giúp bạn viết Mẫu đơn xin miễn học phần (công nhận điểm M) theo đúng khuôn mẫu quy định, thư viện eLib đã sưu tầm và chọn lọc tạo thành BST Mẫu đơn xin miễn học phần (công nhận điểm M). Mong rằng, BST này cùng nhiều mẫu đơn khác có trên thư viện eLib sẽ giúp các bạn hoàn thành các thủ tục hành chính theo đúng yêu cầu.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin miễn học phần (công nhận điểm M)

Mời các bạn cùng tham khảo 1 mẫu đơn trích từ BST Mẫu đơn xin miễn học phần (công nhận điểm M) để biết cách viết, cách trình bày đơn theo đúng yêu cầu:

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ XÉT VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM M
do có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học, GDQP, GDTC

Kính gởi: Khoa/Viện/Bộ môn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

Tôi tên là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã số SV: . . . . . . . . .. . . .
Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khóa: . . . . . . . . . . . . . . . .
Nay tôi làm đơn này kính đề nghị được xét và công nhận điểm M các học phần:
1/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mã số HP . . . . . . . . . . . ..
2/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mã số HP . . . . . . . . . . . ..
3/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mã số HP . . . . . . . . . . . ..
do tôi có Chứng chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nơi cấp Chứng chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trân trọng kính chào.

Cần Thơ, ngày tháng năm 20…
SINH VIÊN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 


TRƯỞNG KHOA/VIỆN/BỘ MÔN

(Ký tên và ghi rõ họ tên)


TRỢ LÝ GIÁO VỤ
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

Đồng bộ tài khoản