Mẫu đơn xin miễn thi

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 6 tài liệu

0
163
lượt xem
0
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin miễn thi

Mô tả BST Mẫu đơn xin miễn thi

Thư viện eLib giới thiệu đến bạn BST Mẫu đơn xin miễn thi để giúp các bạn biết cách trình bày, biết các thông tin cần thiết khi viết Mẫu đơn xin miễn thi. Mời các bạn cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin miễn thi

Đây là một trong những mẫu đơn trích từ BST Mẫu đơn xin miễn thi. Các bạn có thể xem trực tiếp tại Website elib.vn hoặc có thể download về làm tài liệu tham khảo:

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT MIỄN THI MÔN NGOẠI NGỮ
Kính gửi: -Viện Đào tạo sau đại học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

Họ và tên thí sinh: ............................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ...........................................................................
Tôi đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt tháng 8 năm 2010 tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Chuyên ngành đào tạo: ...........................................................................
Tôi đã có Bằng đại học ngoại ngữ: ...........................................................................
Hệ (chính quy,tại chức): ...................................Do: .........................................
Cấp ngày: ...........................................................................
Tôi đã có chứng chỉ ngoại ngữ: ........................................................
Thi tại: ...........................Tổng điểm: ....................................
Do:...........................................................................cấp ngày:…………………
Tôi viết đơn này đề nghị Hội đồng tuyển sinh sau đại học trường ĐHBK Hà Nội xem xét, miễn thi môn ngoại ngữ cho tôi.
Tôi xin cam đoan những điều ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của Nhà trường và pháp luật.
Địa chỉ cần liên hệ với thí sinh:……………………………………………………….....................
Điện thoại:..........................................................................................................................................
Email:...........................................................................

Hà Nội, Ngày……tháng năm 2010
Ký tên
(ghi rõ họ và tên)
 

Đồng bộ tài khoản