Mẫu đơn xin nghỉ học dành cho sinh viên

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 22 tài liệu

0
799
lượt xem
3
download
Xem 22 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin nghỉ học dành cho sinh viên

Mô tả BST Mẫu đơn xin nghỉ học dành cho sinh viên

Hãy tham khảo các mẫu đơn trong BST Mẫu đơn xin nghỉ học dành cho sinh viên của thư viện eLib dưới đây. Với các mẫu đơn này, các bạn sẽ biết cách viết, và cách trình bày một lá đơn theo đúng quy định. Mời các bạn cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin nghỉ học dành cho sinh viên

Mẫu đơn xin nghỉ học dành cho sinh viên cùng nhiều mẫu đơn khác dành cho ngành giáo dục đều được tập hợp tại eLib.vn giúp bạn có thể hoàn thành các thủ tục hành chính do ngành yêu cầu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi:
- Ban giám hiệu trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức;
- Trưởng Khoa................................................................................
- Giảng viên bộ môn ....................................................................
Tôi tên là: ………………………………………………………..………………………………………………..……………………
Ngày tháng năm sinh: ….../…../…….. Mã số HSSV: …………………HSSV lớp: ……………........
Địa chỉ nhà trọ/phòng ở KTX: ………………………………………………………………………..……………………
Hôm nay tôi viết đơn này kính mong quý thầy (Cô) cho phép tôi được nghỉ học:
……. Tiết, từ ngày …../……/……. đến ngày ……../……../……...
Lý do:.............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan được thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với môn học. Kính mong
Ban Giám hiệu, Trưởng Khoa và Giảng viên bộ môn cho phép tôi được nghỉ học trong thời gian trên.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

................,ngày...... tháng...... năm 20.....

BAN GIÁM HIỆU                   TRƯỞNG KHOA/ GIẢNG VIÊN              NGƯỜI VIẾT ĐƠN

 

Đồng bộ tài khoản