Mẫu đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
132
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài

Mô tả BST Mẫu đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài

Thư viện eLib tổng hợp Mẫu đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài cùng nhiều mẫu đơn khác dành cho ngành giáo dục với mong muốn giúp bạn hoàn thành các thủ tục hành chính do ngành yêu cầu.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài

Đến với các mẫu Mẫu đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài được thư viện eLib chọn lọc dưới đây các bạn sẽ biết cách viết, cách trình bày mẫu đơn theo đúng yêu cầu. Mời các bạn xem trực tiếp tại Website eLib.vn hoặc download về tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC
ĐỂ ĐI HỌC NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ...............
TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH & CÔNG TÁC SINH VIÊN

Họ tên tôi là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã số sinh viên: . . . . . . . . . .
Khóa : . . . Lớp học cũ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
thuộc Khoa/Viện : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nay xin được nghỉ học nghỉ học để làm thủ tục đi học nước ngoài theo nguồn học bổng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .từ tháng . . . năm. . . . .
Tôi xin cam đoan tuân theo mọi quy định của Nhà trường về việc làm thủ tục nghỉ học và rút hồ sơ sinh viên.

Hà Nội, ngày tháng năm 20 . .
Sinh viên làm đơn
(ký tên)

Ý kiến của phụ huynh sinh viên

 

 

Xác nhận của Chính quyền địa phương

 

 

 

 

Đồng bộ tài khoản