Mẫu đơn xin nghỉ học theo môn

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 2 tài liệu

0
517
lượt xem
2
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin nghỉ học theo môn

Mô tả BST Mẫu đơn xin nghỉ học theo môn

Mời quý bạn đọc tham khảo các mẫu đơn, biểu mẫu trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin nghỉ học theo môn để nắm được cách viết các loại đơn, biểu mẫu đúng theo quy định. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập nhằm giúp quý bạn đọc tìm kiếm nhanh và download dễ dàng. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin nghỉ học theo môn

Viết đơn luôn đòi hỏi phải thật chính xác và theo đúng khuôn mẫu quy định, hiểu được điều đó nên thư viện elib đã tổng hợp các mẫu đơn tạo thành BST Mẫu đơn xin nghỉ học theo môn để các bạn thuận tiện hơn trong quá trình tìm kiếm tài liệu tham khảo. Chúc các bạn tìm được các mẫu đơn mà mình đang cần.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Kính gửi:
- Ban Giám hiệu Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam;
- Phòng Đào tạo.

Tôi tên: ......................................................... Mã số sinh viên: ................................
Ngày sinh: ...../...../....... Hiện đang học lớp: .......................................(ngành): ......................................... Khóa: ...................... Hệ đào tạo chính qui tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kĩ thuật Phương Nam. Hộ khẩu thường trú: ............................
....................................................................................................................................
Nay tôi làm đơn này xin được nghỉ học môn học: ………………………………
Với lý do:……………………………………………………………………….....
 

. . . . . . . . . ., ngày . . . tháng . . . năm . . . .
ĐƠN VỊ XÁC NHẬN

Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Ghi chú: Học sinh - sinh viên nộp đơn xin nghỉ học kèm theo các loại giấy tờ như chứng nhận của bệnh viên (nếu nghỉ vì sức khỏe).

Đồng bộ tài khoản