Mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 11 tài liệu

0
510
lượt xem
11
download
Xem 11 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương

Mô tả BST Mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương

Đến với các Mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương được thư viện eLib chọn lọc dưới đây các bạn sẽ biết cách viết, cách trình bày mẫu đơn theo đúng yêu cầu. Mời các bạn xem trực tiếp tại Website eLib.vn hoặc download về tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương

Mời các bạn cùng tham khảo 1 mẫu đơn trích từ BST Mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương để biết cách viết, cách trình bày đơn theo đúng yêu cầu:

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___***___

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Kính gửi:
- Hiệu trưởng Trường ………………………………………..;
- Trưởng phòng ……………………………………………………;
- Trưởng phòng (Ban/Khoa/TTâm) .

Tôi tên:
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Hộ khẩu thường trú số nhà:……………đường
Phường (xã)………………….quận (huyện)………………….TP (Tỉnh)
Xin được nghỉ việc không hưởng lương kể từ ngày…….tháng…….năm 20…
đến ngày……..tháng…...năm 20…..
Lý do xin nghỉ việc:

Công việc đã được bàn giao cho: ..................................................................trong suốt thời gian tạm nghỉ việc.
Kính mong Quý lãnh đạo xem xét và giải quyết.

TP.HCM, ngày tháng năm 20…
Ý kiến của Trưởng Phòng, Ban, Khoa,TTâm Người làm đơn
Đề nghị Hiệu trưởng giải quyết cho Ông (Bà) (Ký và ghi rõ họ tên)

nghỉ việc kể từ ngày ……./……/20…..
Lý do:

Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TC-CB                                Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG

Đồng bộ tài khoản