Mẫu đơn xin nhập học

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 6 tài liệu

0
735
lượt xem
9
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin nhập học

Mô tả BST Mẫu đơn xin nhập học

Hãy tham khảo các mẫu đơn trong BST Mẫu đơn xin nhập học của thư viện eLib dưới đây. Với các mẫu đơn này, các bạn sẽ biết cách viết, và cách trình bày một lá đơn theo đúng quy định. Mời các bạn cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin nhập học

Mẫu đơn xin nhập học cùng nhiều mẫu đơn khác dành cho ngành giáo dục đều được tập hợp tại eLib.vn giúp bạn có thể hoàn thành các thủ tục hành chính do ngành yêu cầu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC

Kính gửi: - Ban Giám Hiệu Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
- Phòng Sau đại học Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.


Tôi tên : ……………………………………….………………………………………….(Nam,Nữ), Dân tộc ..................
Ngày tháng năm sinh : ……………………………………… Nơi sinh: ………………………………………………………
Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………………………….....................................................
Điện thoại liên lạc (Điện thoại di động nếu có): ……………………………………………….………………..….………
Tên và địa chỉ cơ quan công tác hiện nay:
……………………..…………………….………………………….…….…..………….………………………………………

Điện thoại: …………………..…….………….……………….….…
Năm tốt nghiệp đại học : ………………………………
Năm tốt nghiệp sau đại học : ……………………………… ;
Cấp đào tạo (CKI, CKII, NT, CH, NCS) ……………….……..……………
Đang công tác trong chuyên ngành: ...................................................................................................
Hiện đang là học viên sau đại học về chuyên ngành: .........................................................................
cấp đào tạo (CKI, CKII, NT, CH, NCS) ............................................................................................
Nay tôi làm đơn này xin học lớp Bồi dưỡng sau đại học về:
Được tổ chức từ ngày ..……..…… tháng ..……….…… năm 2010 đến ngày ..……………. tháng ..……..…… năm 201 ……….….
Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và xin hứa nộp đầy đủ học phí, chấp hành đúng qui chế đào tạo, nội qui của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và không xin hoàn trả lại
học phí nếu nghỉ học không có lý do chính đáng.

Trân trọng kính chào và chân thành cảm ơn.

………………………, ngày …………… tháng …………… năm 2010
Kính đơn
 

Đồng bộ tài khoản