Mẫu đơn xin nhập học cao học

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
142
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin nhập học cao học

Mô tả BST Mẫu đơn xin nhập học cao học

Quý bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm các mẫu đơn, mẫu văn bản trên elib.vn. Chúng tôi đã sưu tầm các mẫu đơn, biểu mẫu được soạn sẵn đúng quy cách theo quy định ban hành của nhà nước trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin nhập học cao học. Mời quý bạn đọc tham khảo để biết cách viết các mẫu đơn hoặc download về sử dụng trực tiếp.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin nhập học cao học

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin nhập học cao học. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Hoặc download về sử dụng hoặc tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống website eLib.vn của chúng tôi.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NHẬP HỌC CAO HỌC

Kính gửi: Ông Hiệu trưởng Trường…………………………………thuộc Đại học …………………………………..

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………….
Sinh ngày: ……………………Nơi sinh………………………………………………....
Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………...
Đối tượng học (căn cứ theo giấy triệu tập)……………………………………………….
Số điện thoại: Nhà riêng ……………….Cơ quan: ………………Di động:……….........
Theo giấy báo trúng tuyển sau đại học ngày … tháng … năm ….. của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, tôi đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2010.
Chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………...
Kính đề nghị Ông Hiệu trưởng Trường……………….. ………- Đại học ………………………………………. cho phép tôi được nhập học khóa đào tạo trình độ thạc sĩ năm ………….
Tôi cam đoan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định theo Quy chế đào tạo sau đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Đại học ……………………..

Xác nhận của cơ quan chủ quản                                       Ngày ……. tháng ……. năm 2010
(hoặc UBND xã, phường, thị trấn)                                                      Người làm đơn

Đồng bộ tài khoản