Mẫu đơn xin nhập học lớp 6 trái tuyến

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
4.605
lượt xem
47
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin nhập học lớp 6 trái tuyến

Mô tả BST Mẫu đơn xin nhập học lớp 6 trái tuyến

Quý bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm các mẫu đơn, mẫu văn bản trên elib.vn. Chúng tôi đã sưu tầm các mẫu đơn, biểu mẫu được soạn sẵn đúng quy cách theo quy định ban hành của nhà nước trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin nhập học lớp 6 trái tuyến. Mời quý bạn đọc tham khảo để biết cách viết các mẫu đơn hoặc download về sử dụng trực tiếp.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin nhập học lớp 6 trái tuyến

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin nhập học lớp 6 trái tuyến. Và vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, bạn còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào website eLib.vn của chúng tôi.

PHÒNG GDĐT KIM SƠN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS .........                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

........, ngày tháng 6 năm 2014

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6 (TRÁI TUYẾN)
NĂM HỌC 2014 – 2015

Kính gửi:
- Hiệu trưởng trường THCS ..........
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Sơn

Em tên là: ...................................................................................Nam, Nữ:..................................
Sinh ngày: ......./......./......Tại .....................................................Dân tộc:.....................................
Nơi sinh: .......................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................................
Họ và tên cha: .................................................................
Nghề nghiệp: ...................................................................Điện thoại……………………
Họ và tên mẹ: ..................................................................
Nghề nghiệp: ...................................................................Điện thoại……………………
Đã học lớp 5 tại trường tiểu học ......................................Huyện...........................Tỉnh………
KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 2013– 2014
Điểm kiểm tra cuối năm Xếp loại cả năm Học chương trình tiếng Anh ở tiểu học
Tiếng Việt Toán Tổng cộng Học lực Hạnh kiểm Có Không

Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao…..(từ cấp huyện trở lên)
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường THCS.............................. huyện Kim Sơn
Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội qui nhà trường.
...............ngày tháng 6 năm 2014
Ý kiến của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ý kiến của Hiệu trưởng trường THCS ................. Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu) Học sinh ký tên

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Ngô Chí Nguyện

Đồng bộ tài khoản