Mẫu đơn xin ôn thi và dự thi sau đại học

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
65
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin ôn thi và dự thi sau đại học

Mô tả BST Mẫu đơn xin ôn thi và dự thi sau đại học

Với mong muốn giúp bạn viết đơn xin ôn thi và dự thi sau đại học theo đúng quy định, thư viện eLib đã sưu tầm và chọn lọc tạo thành BST Mẫu đơn xin ôn thi và dự thi sau đại học. Mong rằng, BST này cùng nhiều mẫu đơn khác có trên thư viện eLib sẽ giúp các bạn hoàn thành các thủ tục hành chính do ngành yêu cầu.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin ôn thi và dự thi sau đại học

Đây là một trong những mẫu đơn trích từ BST Mẫu đơn xin ôn thi và dự thi sau đại học. Các bạn có thể xem trực tiếp tại Website elib.vn hoặc có thể download về làm tài liệu tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN ÔN THI VÀ DỰ THI SAU ĐẠI HỌC

Kính gửi:
- Ban Giám hiệu;
- Phòng Quản trị Nhân sự;
- Đơn vị đang công tác……….

Tôi tên: …………........................................…………........................., sinh ngày:……………....................
Quê quán: ………………………………..........................................……………….............................................
Hiện đang công tác tại : ….............…………………………. thuộc Trường ..............................
Chức danh/Chức vụ:……………………………….....................................………….....................................
Chuyên ngành đã được đào tạo: ………………............................…………….......................................
Thời gian công tác:...........................................................................................................................................
Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm …. và tình hình thực tế của Trường .............. Theo thông báo số:………. ngày......./…......./......... của ………………............ về việc........................
Xét trình độ chuyên môn và năng lực của bản thân. Nay, tôi kính đơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự, (Đơn vị đang công tác.....) cho phép tôi được tham gia ôn thi và dự thi tại: …………………………………...................................................................................................................
 Ngành học: ……………………………………………………………………………………………………
 Bậc: ………………………………………..………………………………………………….. ………………
 Thời gian: ………………………………………………….………………………………………………..
 Hình thức: …………………………………………….……….. (tập trung hay không tập trung)
 Kinh phí học tập: ………………………………..………...(Ngân sách Nhà nước hay tự túc)
Tôi kính mong Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự, Đơn vị đang công tác….. xem xét cho tôi được tham gia ôn thi và dự thi như đã trình bày như trên. tôi cam kết sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo.
Chân thành cảm ơn!
................, ngày tháng năm
HIỆU TRƯỞNG P. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ ĐƠN VỊ….. KÍNH ĐƠN
 

Đồng bộ tài khoản