Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi học sinh giỏi

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
950
lượt xem
24
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi học sinh giỏi

Mô tả BST Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi học sinh giỏi

Bạn muốn tìm kiếm nhiều Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi học sinh giỏi? Hãy đến với bộ sưu tập được thư viện eLib sắp xếp và tuyển chọn dưới đây. Thông qua các mẫu đơn tiêu biểu trong bộ sưu tập sẽ giúp các bạn nắm được những nội dung trọng tâm, thông tin cần cung cấp khi viết đơn xin phúc khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi học sinh giỏi

Mời các bạn cùng tham khảo toàn bộ BST Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi học sinh giỏi bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi chọn HSG lớp 12 THPT cấp tỉnh - Năm học 2012 - 2013

Kính gửi: Hội đồng phúc khảo điểm bài thi kỳ thi chọn HSG lớp 12 THPT cấp tỉnh.

Họ và tên thí sinh: …………………………………………………………………………..
Sinh ngày: …………………….tháng ………………năm
Nơi sinh: Huyện, Thị, TP: …………………….…Tỉnh ( TP):
Học sinh trường:………………………….. Huyện, Thị, TP:
Đã dự thi chọn HSG lớp 12 THPT cấp tỉnh tại hội đồng coi thi:……………………………
Số báo danh:……………………. Phòng thi số:
Qua kết quả thi chọn HSG lớp 12 THPT cấp tỉnh, căn cứ vào điểm môn thi được công bố, tôi xin được phúc khảo bài thi:

Môn:…………………………….; Điểm thi đã công bố:……………..

Tôi cam đoan điểm số môn nêu trên là đúng sự thật, nếu có sai trái tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

.............., ngày ……tháng ……năm 2012
Thí sinh ký tên
(ghi rõ họ tên)

 

Đồng bộ tài khoản