Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
88
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học

Mô tả BST Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học

Nếu bạn đang tìm tư liệu hay về Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học, thì đây chính là BST mà bạn cần. Qua nhiều công đoạn biên tập, chúng tôi đã sắp xếp và tạo thành BST dành cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn có những trải nghiệm hay khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học

Hy vọng rằng BST Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học sẽ giúp bạn có thêm tư liệu tham khảo và hoàn thành đơn một cách nhanh nhất.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------
ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học ....................................................
Tên tôi là: .....................................................................................................................
Sinh ngày: ...................................................................................................................
Nơi sinh: ......................................................................................................................
Trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt tháng ...... năm ........., tôi đăng ký dự thi tại Hội đồng tuyển sinh của Đại học  ............................................
+ Số báo danh: ................................. Phòng thi: ....................
+ Chuyên ngành dự thi:  .........................................................
+ Môn đề nghị chấm lại (chỉ ghi môn đề nghị chấm lại):
Môn cơ bản:  .........................; số điểm đã đạt: .....................
Môn cơ sở: ............................; số điểm đã đạt: ....................
Môn ngoại ngữ: ......................; số điểm đã đạt: ....................

 

                                                           ................., ngày...........tháng...........năm.............
                                                                                  Người viết đơn
                                                                               (Ký và ghi rõ họ tên) 

Đồng bộ tài khoản