Mẫu đơn xin rút hồ sơ

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 23 tài liệu

0
789
lượt xem
0
download
Xem 23 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin rút hồ sơ

Mô tả BST Mẫu đơn xin rút hồ sơ

Mời quý bạn đọc tham khảo các mẫu đơn, biểu mẫu trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin rút hồ sơ để nắm được cách viết các loại đơn, biểu mẫu đúng theo quy định. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập nhằm giúp quý bạn đọc tìm kiếm nhanh và download dễ dàng. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin rút hồ sơ

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin rút hồ sơ. Và vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, các bạn còn có thể download về sử dụng hoặc tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn của chúng tôi.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN XIN THÔI HỌC VÀ RÚT HỒ SƠ SINH VIÊN

Kính gửi: - Ban giám hiệu;
- Phòng Đào tạo Trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn.

Tôi tên :. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mã số sinh viên :. . . . . . . . . . . . .
Ngày sinh :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hộ khẩu thường trú :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hiện đang học lớp:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khóa : . . . . . . . . …………………………
Hệ Đào tạo :……………………………………….Ngành :…………………………….
Nay tôi làm đơn này gửi đến Ban giám hiệu và Trưởng phòng Đào tạo cho phép tôi được thôi học và rút hồ sơ sinh viên tại Trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn kể từ Học kỳ . . . . năm học . . . .
Lý do thôi học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rất mong được sự chấp thuận của quý thầy cô.

…………., ngày. . . . . . . tháng. . . . . năm. . . .

Ý kiến của phụ huynh

Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

Đồng bộ tài khoản