Mẫu đơn xin rút học phần

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 12 tài liệu

0
354
lượt xem
0
download
Xem 12 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin rút học phần

Mô tả BST Mẫu đơn xin rút học phần

Mời quý bạn đọc tham khảo các mẫu đơn, biểu mẫu trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin rút học phần để nắm được cách viết các loại đơn, biểu mẫu đúng theo quy định. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập nhằm giúp quý bạn đọc tìm kiếm nhanh và download dễ dàng. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin rút học phần

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu được tổng hợp trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin rút học phần. Đồng thời, bạn cũng có thể xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Hoặc download về làm tư liệu tham khảo hoặc sử dụng khi cần.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN RÚT HỌC PHẦN
Học kỳ: ……… ; Năm học: ……………..

                                               

                                                  Kính gởi : - Phòng Đào tạo.
                                                                    - Cố vấn học tập lớp (CVHT): …………………..
                                                                    - Thầy (Cô) giảng dạy các học phần.

 

Tôi tên : ………………………………………….; Mã số sinh viên : ……………
Chuyên ngành đào tạo : ………………….............; khóa : ……………………….

Tôi đã đăng ký học phần (HP) trong học kỳ với số học phần đăng ký là ……….;
tổng số tín chỉ: ……………

Căn cứ Điều 14, Qui định về công tác học vụ của Trường, tôi xin được phép rút bớt các học phần sau đây:

Lý do ................................................................

Rất mong sự chấp thuận.
Trân trọng kính chào.

Xác nhận của CVHT

……….., ngày tháng năm
Người làm đơn
 

Đồng bộ tài khoản