Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 9 tài liệu

0
2.062
lượt xem
5
download
Xem 9 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Mô tả BST Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Với mong muốn giúp bạn viết Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo đúng khuôn mẫu quy định, thư viện eLib đã sưu tầm và chọn lọc tạo thành BST Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Mong rằng, BST này cùng nhiều mẫu đơn khác có trên thư viện eLib sẽ giúp các bạn hoàn thành các thủ tục hành chính theo đúng yêu cầu.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Mời các bạn cùng tham khảo 1 mẫu đơn trích từ BST Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để biết cách viết, cách trình bày đơn theo đúng yêu cầu:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gởi: Ban Giám Hiệu trường …………

Tôi tên:
Mã số sinh viên:
Ngày sinh:
Hộ khẩu thường trú:
Hiện đang học lớp (ngành):
Khóa:
Hệ đào tạo: dài hạn tập trung (chính qui) tại trường:

Nay tôi làm đơn này gởi đến Ban Giám Hiệu Trường ………..........xin xác nhận tôi hiện là sinh viên của Trường, năm học:

Lý do xác nhận: Bổ sung hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương.
Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu.

............ , ngày …..tháng…..năm 20....
Người làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)

 

Đồng bộ tài khoản