Mẫu đơn xin thôi học chương trình thứ 2

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 3 tài liệu

0
138
lượt xem
0
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin thôi học chương trình thứ 2

Mô tả BST Mẫu đơn xin thôi học chương trình thứ 2

Mẫu đơn xin thôi học chương trình thứ 2 được thư viện eLib tổng hợp dưới đây sẽ giúp các bạn hoàn thành các thủ tục hành chính theo đúng quy định. Ngoài ra, trên thư viện eLib còn rất nhiều văn bản, biểu mẫu khác, các bạn có thể xem trực tiếp tại website eLib.vn hoặc download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin thôi học chương trình thứ 2

Giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và sử dụng các mẫu đơn cân thiết dành cho ngành giáo dục với Mẫu đơn xin thôi học chương trình thứ 2 dưới đây. Xem và download về tham khảo hoàn toàn miễn phí tại eLib.vn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN THÔI HỌC CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2

Kính gửi : Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ

Họ và tên sinh viên : MSSV :
Lớp : Khoá :
Tôi đã được Ban Giám hiệu cho phép được học chương trình thứ 2 theo Quyết định số :............/QĐ-ĐHCT, ngày ...../...../.......... như sau:
Ngành đăng ký :………………………………………………………………...
Từ học kỳ : …………………. năm học : ………………………………………
Tuy nhiên, trong quá trình học tập, bản thân nhận thấy khả năng không có phù hợp với việc học chương trình thứ 2 và xin Ban Giám hiệu cho phép tôi được thôi học chương trình thứ 2 theo nguyện vọng.
Kính mong Ban Giám hiệu xem xét và giải quyết, tôi cam đoan chấp hành tốt mọi quy định của Trường.
Chân thành cảm ơn và kính chào trân trộng./.

……………, ngày…… tháng……năm 20…
Người viết đơn
(chữ ký, ghi rõ học tên)

Lưu ý: Kèm theo hồ sơ đã được cho phép học chương trình thứ 2.
 

Đồng bộ tài khoản