Mẫu đơn xin tiếp sức đến trường

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
158
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin tiếp sức đến trường

Mô tả BST Mẫu đơn xin tiếp sức đến trường

Tập hợp nhiều mẫu đơn hay dành cho giáo dục như bộ sưu tập Mẫu đơn xin tiếp sức đến trường dưới đây sẽ giúp bạn có mẫu đơn đúng chuẩn, áp dụng đúng các chuẩn trình bày văn phong hành chính. Cùng tham khảo và download về sử dụng hoàn toàn miễn phí tại eLib.vn

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin tiếp sức đến trường

Mẫu đơn xin tiếp sức đến trường và mẫu đơn khác đều được eLib.vn sắp xếp theo hệ thống khoa học, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và sử dụng hiệu quả các mẫu đơn từ liên quan về giáo dục và đạo tạo bạn đang cần.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG NĂM 2014
(Tân sinh viên)

Kính gửi:Ban tổ chức chương trình Tiếp sức đến trường

I. Thông tin cá nhân:
1. Họ và tên :…………………………………… Sinh năm
Giới tính:…………………. Dân tộc:
2. Địa chỉ thường trú

3. Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại:……………………………Email
II. Quá trình học tập của bản thân:
A- Thông tin về học tập:
4. Bạn đã dự thi vào trường ĐH, CĐ năm 2014 Trường:
Mã trường:...................... Khối thi:....................Ngành: …………………. Mã ngành:
5. Bạn đã trúng tuyển vào trường Đại học (Cao đẳng) nào? (ghi rõ tên ngành học)
Điểm trúng tuyển:
B. Nguyện vọng của bạn:
6. Vì sao bạn chọn thi ngành học này?
Nếu được chọn trao học bổng, bạn sử dụng số tiền này ra sao?
III. Hoàn cảnh gia đình:
8. Họ tên cha:................................................................................Tuổi:
Nghề nghiệp hiện tại: (Bạn cố gắng ghi cụ thể: Ví dụ: làm 3 sào lúa (thay vì ghi: làm nông), bán bánh mì, bán rau (thay vì ghi: buôn bán nhỏ), sửa xe đạp bên lề đường (thay vì ghi: thợ sửa xe)
Nơi làm việc của cha:
9. Họ tên mẹ:.................................................................................Tuổi
Nghề nghiệp hiện tại (như trên):
Nơi làm việc của mẹ:
10. Những người khác ở trong gia đình (Ghi rõ gồm ai, tuổi, nghề nghiệp,…):
11. Thu nhập hằng tháng của gia đình:
12. Thuộc diện hộ nghèo, chính sách:
Phần trên là những thông tin cơ bản, bạn chỉ cần điền vào.là bạn hãy viết, như một lá thư, trình bày đầy đủ với Ban tổ chức về hoàn cảnh sống, sự khó khăn, nổ lực của bạn và gia đình trong việc kiếm sống, học tập…, đồng thời bạn cũng hãy nói rõ về ước mơ, hoài vọng của mình về tương lai… (Lưu ý: Phần này là một nội dung quan trọng để Ban tổ chức xét chọn cấp học bổng cho bạn). (Bạn có thể viết thêm trên một trang giấy khác đính kèm theo đây)


………………….., ngày tháng năm 2014


Xác nhận của Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 


Kết quả cuối cùng của BTC

Đồng bộ tài khoản