Mẫu đơn xin vay vốn ngân hàng (giải quyết trực tiếp)

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 2 tài liệu

0
88
lượt xem
0
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin vay vốn ngân hàng (giải quyết trực tiếp)

Mô tả BST Mẫu đơn xin vay vốn ngân hàng (giải quyết trực tiếp)

Viết đơn luôn đòi hỏi phải thật chính xác và theo đúng khuôn mẫu quy định, vì thế thư viện elib đã tổng hợp các mẫu Mẫu đơn xin vay vốn ngân hàng (giải quyết trực tiếp) để các bạn thuận tiện hơn trong quá trình tìm kiếm tài liệu tham khảo. Chúc các bạn tìm được các mẫu đơn mà mình đang cần.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin vay vốn ngân hàng (giải quyết trực tiếp)

Thư viện eLib tổng hợp Mẫu đơn xin vay vốn ngân hàng (giải quyết trực tiếp) cùng nhiều mẫu đơn khác với mong muốn giúp bạn hoàn thành các thủ tục hành chính do ngành yêu

 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY XÁC NHẬN

Họ và tên học sinh (sinh viên):…………………………………………………................................
Ngày sinh:……/……/………………..Giới tính: Nam Nữ
CMND số: .............................. ngày cấp ....../......./......... Nơi cấp: .....................................................
Mã trường theo học (mã quy ước trong tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN):………………………...........
Tên trường:……………………………………………………………………………………...........
Ngành học:………………………………………………………………………...............................
Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, dạy nghề):……………………………………………………..........
Khoá:……………………...Loại hình đào tạo:………………………………....................................
Lớp:……………………….Số thẻ HSSV:……………………………………………………..........
Khoa:…………………………………………………………………………....................................
Ngày nhập học:…../…../….…. Thời gian ra trường (tháng/năm):….../……/………………….........
(Thời gian học tại trường: ………….. tháng)
- Số tiền học phí hàng tháng:....................................đồng.
Thuộc diện: - Không miễn giảm

- Giảm học phí

- Miễn học phí

Thuộc đối tượng: - Mồ côi

- Không mồ côi

- Trong thời gian theo học tại trường, anh (chị) ......................................................................
không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.
- Số tài khoản của nhà trường :…….……………………………............................., tại ngân hàng…………………………..............................................................................................................

……….., ngày …. tháng ….. năm ………..
HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Đồng bộ tài khoản