Mẫu đơn xin xác nhận đang học tại trường

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 22 tài liệu

0
1.531
lượt xem
12
download
Xem 22 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin xác nhận đang học tại trường

Mô tả BST Mẫu đơn xin xác nhận đang học tại trường

Các bạn đang muốn viết đơn xin xác nhận đang học tại trường? Hãy tham khảo bộ sưu tập gồm nhiều mẫu đơn hay dưới đây của thư viện eLib. Chúng tôi hi vọng bộ sưu tập này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi tìm mẫu tham khảo và có thêm nhiều ý tưởng khi viết.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin xác nhận đang học tại trường

Để xem đầy mẫu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Mẫu đơn xin xác nhận đang học tại trường và xem thêm các mẫu khác.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------


ĐƠN XIN XÁC NHẬN
Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Tài chính - Kế toán

 

Tên tôi là : .....................................................................................................
Ngày sinh: Hộ khẩu thường trú: ....................................................................
Đã theo học lớp: ...................................... Khóa: ....................................
Hệ đào tạo tại trường ……………………………………………...............
Nay tôi làm đơn này gửi đến Ban Giám Hiệu Trường xin xác nhận tôi là sinh viên, học sinh của Trường, khóa học ……………………………...
Lý do xác nhận: ......................................................................................

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu.

............ , ngày …..tháng…..năm 20...
Người làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)


XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG
Anh (chị) là sinh viên của trường đang theo học chuyên ngành......................................................khoá…………...niên khóa ………… …………
tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán.
TL/HIỆU TRƯỞNG
TP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
 

Đồng bộ tài khoản