Mẫu đơn xin xác nhận điểm

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 7 tài liệu

0
860
lượt xem
5
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin xác nhận điểm

Mô tả BST Mẫu đơn xin xác nhận điểm

Tổng hợp tất cả các Mẫu đơn xin xác nhận điểm phổ biến và thông dụng nhất hiện nay. Hãy cùng tham khảo BST với những mẫu đơn cần thiết để phục vụ tốt cho việc học tập của bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin xác nhận điểm

Mời các bạn tham khảo Mẫu đơn xin xác nhận điểm sau đây để nắm được cách viết đúng tiêu chí và hợp pháp:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------o0o----------
ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐIỂM TỐT NGHIỆP THPT

Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường THPT …………………………………………….
Tôi tên: ……………………………………………………………………………….
Nay tôi làm đơn này kính mong Ban Giám Hiệu trường xác nhận điểm thi tốt nghiệp THPT của tôi năm học: ……….
Lý do: Bổ sung hồ sơ.
Họ tên:…………………………………………………………………………………
Giới tính:…………. ………….Ngày sinh: ……………………………………………
Dân tộc:………………………. Nơi sinh:……………………………………………..
Đã dự kỳ thi tốt nghiệp THPT kỳ thi (………/………../………..)
Tại hội đồng thi:……………………………………………………………………….
Số báo danh: ……………………Phòng thi:………………………………………….
Đạt tổng điểm là:………………. Trong đó điểm các môn thi là:……………………..
 

Đồng bộ tài khoản