Mẫu đơn xin xác nhận là CBVC của trường

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
365
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin xác nhận là CBVC của trường

Mô tả BST Mẫu đơn xin xác nhận là CBVC của trường

Xem và download các mẫu đơn dành cho ngành giáo dục như Mẫu đơn xin xác nhận là CBVC của trường tại eLib.VN hoàn toàn miễn phí. Các mẫu đơn được sưu tầm và biên soạn theo chuẩn văn phong hành chính giúp bạn tiện lợi sử dụng khi cần.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin xác nhận là CBVC của trường

Giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và sử dụng các mẫu đơn cân thiết dành cho ngành giáo dục với Mẫu đơn xin xác nhận là CBVC của trường dưới đây. Xem và download về tham khảo hoàn toàn miễn phí tại eLib.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN
Là viên chức Trường Đại học Tiền Giang

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang.

Tôi tên:………………………………………………………………………
Ngày sinh:………/………/………
Nơi sinh: ……………………………………………………………………
Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Hiện đang công tác tại:……………………………………………………
Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Hiệu trưởng xác nhận tôi hiện là viên chức đang công tác tại Trường.
Lý do:……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
Trân trọng cám ơn./.

……., ngày tháng năm
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Hiệu trưởng

Tiền Giang, ngày…..tháng….năm…..
TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

Đồng bộ tài khoản